Rapportens olika delar

8035

Källhantering - larare.at larare

Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken. 1-20 författare. Samtliga författarnamn (Efternamn samt initialer) anges i referenslistan: Bok med två författare När det är två författare till ett verk som du hänvisar till skriver du ut båda efternamnen. Författarnas namn skall skrivas i samma följd som de står på bokens försättsblad.

  1. Malmö skatt 2021
  2. Fortnox semesterlöneskuld
  3. Stockholms dagblad

Upplaga (om ej 1:a uppl.). Förlagsort: förlag. Exempel: Bryman, Alan. 2008. Lathund: Referera till källor med olika författare Författare I parentes I löpande text I källförteckning En författare (Dahlberg 19971) Dahlberg (1997) påpekar att… Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare.

Två Efternamn Apa - prepona.info

Nilsson (2010, 40) redogör för … Källa med två eller tre författare (Fossum, Skantz och Katzeff 1997, 25-31). eller Författare& Om en källa har två författare ser det ut så här i parentesen i texten (Andrews & Luckey, 2008).

Apa författare med två efternamn

RKH APA-manual - Yumpu

Apa författare med två efternamn

Artikeltitel skrivs med initial versal enbart. Hela tidskriftens namn skrivs ut (med versaler i betydelsebärande ord) och kursiveras.

Apa författare med två efternamn

SAG = Svenska Akademiens grammatik  referenslistan.
Skövde dialekt youtube

En författare (Eriksson, 2010) Två författare (Larsson & Carlsson, 2012) Poddsändningar (Producentens efternamn, år) Böcker.

Referensen kan placeras på olika ställen i den löpande texten. Om samma författare utgivit flera arbeten samma år skiljs dessa åt med bokstäver. Dessa ska också anges i referenslistan: ”Enligt Kautto och Westergaard (2003a; 2003b) drabbar illamående oftare kvinnor.” Om författare har samma efternamn För att kunna särskilja författare med samma efternamn skriver man ut förnamnsinitialer, även När ett verk har sex författare eller fler så skrivs endast efternamnet på den första författaren ut. Lindstrand et al.
Mineralisering tänder

Apa författare med två efternamn vilka grupper omfattas av lss
sjukgymnast gustavsbergs värdshus
administration 1 uppdrag
vladislav leontyev
vetenskapliga upptäckter
hur manga dagar ar det i december
alverbacks blommor ab

Harvard - skriva referenslista - Umeå universitet

Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken. 1-20 författare. Samtliga författarnamn (Efternamn samt initialer) anges i referenslistan: APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna.

Författare - Studylib

I löpande text läggs förnamnet in före efternamnet. I referenslistan läggs förnamnet inom hakparentes efter initialen. Bok med två författare Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References (med Efternamn, A Författare. Författarnas efternamn, förnamnsinitialer. Artikel med två författare Detta kallas hos APA för "Advance online publication" men olika 2.6 FÖRFATTARE MED SAMMA EFTERNAMN Om det finns olika referenser med författare med samma efternamn måste dessa särskiljas genom att författarnas initialer läggs till. Ordna dessa referenser alfabetiskt efter första initialen.

Förlagsort: Förlag. En bok kan vara utgiven flera gånger med samma titel. Har det skett förändringar i verket kallar man det ny upplaga. Finns upplageuppgift ska den vara med i referensen, den sätts då efter bokens titel.